فیفا به کارگران تاسیسات فوتبال قطر «غرامت بپردازد»

سازمان‌های حقوق بشری خواهان پرداخت غرامت به سازندگان تاسیسات فوتبال قطر از سوی فیفا شده و از فدراسیون بین‌المللی فوتبال(فیفا) خواسته‌اند تا به کارگرانی که در جریان ساخت این تاسیسات و ارائه خدمات برای برگزاری جام جهانی امسال، مشارکت داشته‌اند، غرامت پرداخت کند.

در همین حال، عفو بین‌الملل نیز گفته که بسیاری از کسانی که در قطر کار می‌کردند با شرایط «وحشیانه» و «سرقت از دست‌مزد» مواجه بودند.

این سازمان از فیفا خواسته‌است که یک صندوق غرامت به ارزش ۴۴۰ میلیون دالر ایجاد کند. این مبلغ معادل پولی است که فدراسیون جهانی به عنوان جایزه در این مسابقات در نظر گرفته‌است.

فیفا گفته‌است که در حال بررسی این درخواست است و دولت قطر نیز اعلام کرده که برای رسیدگی به نگرانی در مورد استثمار کارگران سازنده تاسیسات فوتبال با سازمان‌های غیردولتی در تماس است. اکثر کارگرانی که در طرح‌های ساخت این تاسیسات به کار گرفته شدند خارجی بودند.

گفته می‌شود آن‌ها به شدت مورد ستم قرار گرفته، از ابتدایی‌ترین حقوق کارگری برخوردار نبوده، در شرایط ناایمن و غیرمصون، به شدت تحت فشار کار کرده و دستمزدهای اندکی دریافت کرده‌اند.

کارگران شاغل در کشورهای عربی عمدتا پاکستانی، هندی، بنگله‌دیشی، افغان، فیلیپینی و دیگر کشور فقیر منطقه هستند.

گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای درباره شرایط کار در کشورهای عربی، استثمار کارگران توسط ثروتمندان عرب و عدم حمایت قانونی و دولتی از آنان وجود دارد.

مطالب مرتبط