افراسیاب ختک: افغانستان زیر سلطه طالبان شبیه زندان است

افراسیاب ختک؛ رهبر حزب عوامی‌ ملی پاکستان می‌گوید که حمایت از آپارتاید جنسیتی در افغانستان یک صفحه تاریک در تاریخ سازمان ملل است، او می‌افزاید که افغانستان تحت حاکمیت یک گروه «شبه‌ نظامی وحشی» به زندان باز می‌ماند.

افراسیاب ختک؛ رهبر حزب عوامی‌ ملی پاکستان امروز چهارشنبه، ۱۳ سرطان با نشر پیامی در ایکس گفته که تقویت آپارتاید جنسیتی و همکاری با آن در افغانستان همچنان یک صفحه تاریک در تاریخ سازمان ملل خواهد بود و طراحان نشست سوم دوحه نمی‌توانند خود را از مسئولیت آن مبرا کنند.

آقای ختک این سخن را  پس از آن گفته که سازمان ملل زنان را از حضور در نشست سوم دوحه حذف کرد.

افراسیاب خاطرنشان کرده که افغانستان زیر حاکمیت یک گروه «شبه‌نظامی وحشی» به زندان باز می‌ماند.

او خطاب به رزماری دی‌کارلو؛ معاون دبیر کل سازمان ملل و میزبان این نشست گفته که طراحان نشست سوم دوحه نمی‌توانند در قبال زنان افغانستان بی‌تفاوت باشند.

رزماری دی‌کارلو پس از پایان نشست دوحه گفت که حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان موضوع جدایی‌ناپذیر سازمان ملل در تمام گفتگوها خواهد بود.

این در حالی است که زنان و جامعه مدنی افغانستان از دستور کار اصلی نشست سوم دوحه به ابتکار سازمان ملل حذف شده بودند و فقط با برگزاری چند جلسه حاشیه‌ای در قبال زنان افغانستان، این نشست پایان یافت.

مطالب مرتبط