طراحی موترهایی که با عابران پیاده حرف می‌زنند

الون ماسک؛ از بنیان‌گذاران شرکت تسلا در پیامی توییتری گفته‌است که این شرکت در آینده نزدیک موترهای برقی را طوری طراحی خواهد کرد که بتوانند با عابران پیاده حرف بزنند.او در این پیام توییتری خود به طرح‌های جدیدی اشاره کرده که به موترهای تسلا اجازه می‌دهد با کمک بلندگوهای خارجی با عابران حرف بزنند.

هنوز روشن نیست که چنین سیستمی چطور کار می‌کند؛ البته این ویژگی برای صاحبان موترهای قدیمی تسلا قابل دسترسی نیست. گفته شده که با وجود چنین سیستمی، ایمنی بیشتری فراهم می‌شود.

الون ماسک نوشته‌است که موترهایی که در آینده با این ویژگی طراحی می‌شوند، حتی هنگام گذر از کنار عابران پیاده، می‌توانند آن‌ها را بخندانند.

مطالب مرتبط