ترامپ تبرئه شد

مجلس سنای امریکا دونالد ترامپ؛ رییس‌ جمهوری این کشور را از دو اتهامی در فرایند استیضاح او مطرح شده‌بود، تبرئه کرد. به این ترتیب آقای ترامپ تا پایان اولین دوره ریاست ‌جمهوری‌اش در کاخ سفید خواهد ماند.

طرح استیضاح ترامپ به اتهام «سوءاستفاده از قدرت» و «کارشکنی در کار کنگره» از سوی مجلس نمایندگان امریکا به جریان افتاده‌بود.

اما در رای‌گیری روز چهارشنبه، ۵ فبروری در مجلس سنا در مورد اتهام «سوء استفاده از قدرت» ۵۲ سناتور رای به تبرئه ترامپ دادند و ۴۸ سناتور نیز رییس ‌جمهوری امریکا را مجرم دانستند. 

در دومین رای‌گیری مجلس سنا که در مورد اتهام «کارشکنی در کار کنگره» انجام شد نیز ۵۳ سناتور رای به تبرئه دونالد ترامپ دادند و ۴۷ سناتور نیز او را مجرم تشخیص دادند. هر ۵۳ عضو جمهوری‌خواه سنا رای به تبرئه دونالد ترامپ دادند. در مقابل ۴۷ عضو دموکرات آن نیز او را مجرم شناختند.

با رای‌گیری روز چهارشنبه مجلس سنا پرونده سومین طرح استیضاح رییس ‌جمهوری امریکا در طول تاریخ این کشور بسته شد. 

سنای امریکا پیش از این تنها دو بار در سال‌های ۱۸۶۸ و ۱۹۹۸ در مورد مواد استیضاح اندرو جانسون و بیل کلینتون رای‌گیری کرده‌بود. این دو رئیس جمهوری امریکا نیز مانند دونالد ترامپ با رای سناتورها در سمت خود باقی مانده‌بودند.

گفتنی ‌است که استیضاح ترامپ از تماس تلفونی او با رییس ‌جمهور اوکراین منشا گرفت.

ترامپ متهم بود که در این گفتگوی تلفونی ۳۹۱ میلیون دالر کمک نظامی به اوکراین را منوط به تحقیقات فساد علیه جو بایدن، رقیب انتخاباتی او از حزب دموکرات کرده‌است. نمایندگان حزب دموکرات امریکا با این اتهام آقای ترامپ را استیضاح کردند.

مطالب مرتبط