نمایندگان: نامزدوزیران قبل از تعطیلات تابستانی به مجلس معرفی شوند

نمایندگان مجلس می‌گویند که حکومت باید قبل از آن‌که شورای ملی به تعطیلات تابستانی برود، نامزدوزیران جدید را برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی کند.

این نمایندگان امروز دوشنبه،‌ ۱۶ سرطان در نشست عمومی مجلس تاکید کردند که به سرپرستی در نهادهای دولتی باید خاتمه داده شود. به گفته آنان، برخی از سرپرست‌وزیران به صورت سلیقه‌ای کارمندان را عزل و نصب می کنند.

حاجی خان محمد وردک؛ نماینده میدان‌وردک در نشست امروز گفت که هرچند نمایندگان بارها خواستار معرفی نامزد وزرای جدید شده‌اند؛ اما حکومت این خواست آنان را نادیده گرفته‌است.

او افزود که در شرایط کنونی که افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی با بحران جدی مواجه شده‌است، نیاز جدی به یک کابینه پاسخگو احساس می‌شود.

این عضو مجلس با اشاره به تعطیلات تابستانی مجلس در اول اسد تاکید کرد که حکومت باید در دو هفته آینده نامزد وزرای جدید را برای گرفتن رای اعتماد و پایان‌دهی به روند سرپرستی به مجلس معرفی کند.

از طرفی هم، نظیفه ذکی؛ نماینده کابل در مجلس گفت که هرچند مقام‌های حکومت جدید با هم به تفاهم رسیده‌اند؛ اما اکنون آنان نمی‌توانند تا اعضای کابینه خود را به معرفی گیرند. او نیز سرپرستان را به برخوردهای سلیقه‌ای با کارمندان ادارات شان متهم کرد.

در همین حال میر رحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت باید هرچه زودتر نامزد وزیران جدید را معرفی کند و همچنین سرپرست وزرای جدید از اقدامات غیر قانونی مبنی بر برکناری افراد با تجربه خودداری کنند.

با گذشت شش ماه از عمر حکومت جدید، هنوز هم اکثر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی از سوی سرپرستان اداره می‌شود. نزدیک به دو ماه نیز از توافق سیاسی میان غنی و عبدالله مبنی بر تقسیم قدرت می‌گذرد؛ اما اعضای کابینه هنوز معرفی نشده‌اند.

رییس جمهور غنی برای برخی از ادرات سرپرست و نامزدوزیر تعیین کرده؛ اما تا کنون هیچ نامزدوزیری برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نشده‌اند.

مطالب مرتبط