پادشاه اردن پارلمان این کشور را منحل کرد

پادشاه اردن با صدور فرمانی، پارلمان این کشور را منحل کرد.«عبدالله دوم» پادشاه اردن امروز -یکشنبه- با صدور فرمانی، پارلمان این کشور را منحل کرد.

در فرمان شاه اردن آمده است که این تصمیم با استناد به بند سوم ماده ۳۴ قانون اساسی اتخاذ شده است.

اردن پیشتر از پایان دوره فعالیت قانونی مجلس اعیان خبر داده بود و دوره فعالیت پارلمان نیز روز دوشنبه خاتمه می‌یابد.

ماده ۷۴ قانون اساسی دولت را ملزم می‌کند ظرف یک هفته از تاریخ انحلال پارلمان استعفا کند.

مطالب مرتبط