یونیسف بار دیگر از سقوط نظام صحی افغانستان هشدار داد

سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که افغانستان با شدیدترین بحران‌ها مواجه است و نظام صحی این کشور در حال فرپاشی است.

سلام الجنبی؛ نماینده یونیسف در افغانستان طی سخنانی اعلام کرد که افغانستان با سخت ترین بحران‌ها در جهان روبه‌رو است و نیازهای این کشور روز به روز افزایش می‌یابد.

وی در ادامه افزود که علاوه بر این بحران روزافزون افغانستان که به کمبود غذا و نبود امنیت غذایی مربوط است، نظام نظارت بر صحت و خدمات اجتماعی این کشور روبه فروپاشی است.

الجنبی با اشاره به این که افغانستان در آغاز سال جاری یکی از کشورهایی بود که بدترین اوضاع را در میان کشورهای جهان داشت و حدودا نیمی از جمعیت آن از جمله ۱۰ میلیون کودک به کمک‌های انسانی نیاز داشتند، گفت که به دلیل اتفاقات اخیر این کشور تعداد خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار دارند افزایش می یابد.

وی اعلام کرد که نیازهای انسانی فعلی افغانستان ۱۹۲ میلیون دالر تخمین زده شده که تامین حدود ۷۰ درصد آن را کشورهای کمک کننده به یونیسف به دوش گرفته‌اند.

پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، سازمان‌های جهانی از جمله از سازمان صحی جهان و یونیسف از فروپاشی سیستم صحی کشور هشدار داده‌اند.

مطالب مرتبط