سازمان ملل: تنها ۶ درصد بودجه مورد نیاز برای کمک به افغانستان را دریافت کرده‌ایم

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد تنها شش درصد از سه میلیارد دالر بودجه مورد نیاز برای کمک به افغانستان را دریافت کرده‌ است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این سازمان تاکنون تنها به شش درصد بیش از سه میلیارد دالر بودجه مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان دست یافته است.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته تلاش‌ها برای حمایت از مردم افغانستان را افزایش دهد.

شهروندان افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان و گسترش فقر و بیکاری، به گونه چشم‌گیری وابسته به کمک‌های بشردوستانه شده‌اند.

در همین حال، نهادهای امدادرسان می‌گویند که با کمبود بودجه برای ادامه کمک‌ها مواجه‌اند.

مطالب مرتبط