مرحله جدید اخراج مهاجران افغان در پاکستان آغاز می‌شود

منابع خبری گزارش داده‌اند که پاکستان مرحله جدید اخراج مهاجران افغان را از امروز به اجرا می‌گذارد.

بربنیاد گزارش‌ها، پاکستان مرحله جدید اخراج پناهجویان و مهاجران افغان را از امروز دوشنبه، ۲۷ حمل به اجرا می‌گذارد.

در همین حال، گفته می‌شود که این مرحله با دفعات قبل فرق دارد و کسانی را در بر می‌گیرد که کارت اقامت در پاکستان را دارند.

این پناهجویان سند ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا شهادتنامه ثبت نزد حکومت پاکستان را دارند.

بربنیاد آمارهای منتشر شده، شمار آن‌ها نیز به حدود ۸۵۰ هزار تن می‌رسد که سال‌ها و دهه‌ها را در پاکستان سپری کرده‌اند.

هرچند اعلام حکومت پاکستان در مورد اخراج دارندگان کارت ACC است، اما کسانی که پس از آگوست سال ۲۰۲۱ در پاکستان پناهنده شده‌اند، بیشتر از همه متاثر و نگران‌اند تا مبادا باز هم با آن‌ها برخورد صورت گیرد و اخراج شوند.

براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پس از آگوست سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۰۰ هزار تن از افغان‌ها به پاکستان رفته‌اند.

مقام‌های طالبان و اداره‌های سازمان ملل متحد تخمین زده‌اند که بیش از نیم میلیون تن در جریان کمتر از شش ماه گذشته از پاکستان اخراج شده‌ یا به صورت داوطلبانه به افغانستان باز گشته اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در یازدهم مارچ امسال آماری را نشر کرد و گفت که نزدیک به دو میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر می‌برند و برای رسیدگی به آن‌ها به ۳۶۸ میلیون دالر در سال ۲۰۲۴ نیاز دارد.

مطالب مرتبط