حکمتیار: طالبان دو میلیارد دالر از امریکا گرفته‌اند و این شرم‌آور است

گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی می‌گوید که امریکا دو میلیارد دالر به طالبان داده و طالبان آن را قبول کرده‌اند. او قبول کردن این مقدار پول از سوی طالبان را «ننگ و شرم» دانسته است.

آقای حکمتیار این سخنان در دیدارهای روزهای عید با شماری از هوادارانش مطرح کرده و افزوده است که فضای افغانستان تحت اشغال است؛ طالبان باید در مورد حضور استخباراتی امریکا موقف بگیرند.

او افزوده‌است: «تام وست، فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که تاکنون دو میلیارد دالر برای طالبان داده‌اند و این ننگ است.»

او از طالبان خواسته است تا در مورد حضور استخباراتی امریکا در افغانستان موقف بگیرند و اگر چنین چیزی نیست باید آن رد کنند.

رهبر حزب اسلامی گفته که نظر به گفته‌های تام وست، دو‌ میلیارد دالر برای طالبان داده شده و این کمک بشردوستانه نبوده است. آقای حکمتیار به گونه تلویحی اشاره کرده که این پول در بدل حضور استخباراتی امریکا در افغانستان به طالبان داده شده است.

طالبان هنوز درباره سخنان آقای حکمتیار واکنشی نشان نداده‌اند. پس از دیدارهای روزهای عید آقای حکمتیار اما طالبان دیدارهای جمعی با وی را ممنوع کردند و ملاقات به حکمتیار را مشروط به اجازه گرفتن از اداره استخبارات خود کرده‌اند.

مطالب مرتبط