تاکید کرزی بر ضرورت «تفاهم ملی» در افغانستان

حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با معاون هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) بر ضرورت تفاهم ملی در این کشور تاکید کرده‌است.

آقای کرزی در صفحه ایکس خود نوشته است که امروز دوشنبه، 3 ثور با مارکوس پوتزل؛ معاون دفتر یوناما در کابل دیدار کرده و با وی درباره وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کرده است.

او در این دیدار گفته که «تفاهم ملی برای تامین ثبات پایدار» یک ضرورت و امر حیاتی برای افغانستان است.

رییس جمهور پیشین افغانستان از همکاری سازمان ملل متحد در بخش‌های آموزش، صحت و فراهم‌ کردن کمک‌ها برای مهاجرانی که به افغانستان بازمی‌گردند نیز سپاسگزاری کرده است.

در این دیدار همچنین بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان تاکید شده است.

مطالب مرتبط