طالبان: کشورهای منطقه به درک اهمیت افغانستان رسیده‌اند

به دنبال سفر برخی مقام‌های منطقه به افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان ادعا کرده که کشورهای منطقه به این درک رسیدند که افغانستان چقدر می‌تواند مفید باشد و با اهمیت واقع شود.

رسانه‌های نزدیک به طالبان به نقل از ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی این گروه گزارش داده‌اند که «دوری جستن برخی کشورها از ما، مشکل خودشان است».

پس از سفر شماری از مقام‌های ترکمنستان و قزاقستان به کابل، سخنگوی طالبان مدعی شد که دیپلماسی این گروه اثرگذار بوده و منطقه اهمیت افغانستان را درک کرده است.

او همچنین گفته: «دوری بعضی کشورها از طالبان نشان‌دهنده مشکل در سیاست‌ خودشان است.»

مجاهد به رادیو – تلویزیون ملی، تحت کنترل این گروه گفت که طالبان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با همه کشورها است.

اظهارات او در حالی بیان شده که بسیاری از کشورها مخالف سیاست‌های طالبان‌اند و پیوسته از این گروه به خاطر منع آموزش و کار زنان و دختران و نقض حقوق بشر انتقاد کرده‌اند.

تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

در همین حال، شماری از کشورها عمدتا در آسیای میانه، با طالبان روابط دیپلماتیک و اقتصادی دارند.

در چند روز گذشته شماری از مقام‌های ترکمنستان و قزاقستان به کابل سفر کردند و درباره مسائل اقتصادی با طالبان گفت‌وگو کردند.

مطالب مرتبط