ایران سه میلیارد یورو برای انسداد مرزها اختصاص داد

وزارت داخله ایران اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی؛ رییس جمهور این کشور سه میلیارد یورو را برای انسداد مرزها اختصاص داده است.

وزارت داخله ایران اعلام کرده است که ابراهیم رئیسی؛ رییس‌ جمهور این کشور دستور داده که سه میلیارد یورو برای انسداد مرزها در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح این کشور قرار گیرد.

مجید میراحمدی؛ معین وزارت داخله ایران گفته که مسیرهایی که از طریق آن‌ها انسان و سلاح قاچاق می‌شوند، از جمله مرز افغانستان در اولویت این طرح است.

در همین حال، رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که آقای میراحمدی درباره این برنامه گفته است که انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام می‌گیرد؛ هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستم‌های هوشمند کنترول مرزی.

او گفته که رئيسی با انسداد مرزها موافقت کرده و دستور داده است که نیروهای مسلح ظرف ۵ سال با این هزینه فرآیند انسداد مرز را آغاز کنند.

معاون امنیتی وزارت داخله ایران گفته که ایران مرزهایش را به هدف افزایش امنیت و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح دیوارکشی می‌کند.

این مقام ارشد امنیتی گفته است که سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دالر کالای قاچاقی وارد ایران یا از کشور خارج می‌شود.

آقای میراحمدی تاکید کرده که قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌هایی که برای ایران وجود دارد همه از طریق یک سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزها قابل حل است.

مطالب مرتبط