هم‌زمان با امضای توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی، تظاهرات بر ضد آن درکابل برگزار شد

توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی پس از ماه‌ها گفتگو و بحث در مورد آن امروز بالاخره میان رییس هیات این حزب و رییس شورای عالی صلح و نماینده حکومت امضا شد. اما همزمان با آن تظاهراتی از سوی از اعضای حزب همبستگی و شماری از شهروندان نیز در کابل برگزار شد.

14355692_1738385799758404_5880583586206568386_n

این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی سازمان دهی شده بود، اعتراض کنندگان با حمل پلاکارت‌هایی  که بر روی آن نوشته شده بود « اگر امریکا و غلامانش راکتیار را شرکای جرمش را ببخشند. تاریخ و مردم ما هرگز نمی‌بخشند» از امضای توافقنامه صلح با حکمتیار که در جنگ‌های داخلی دست داشته و در پانزده سال گذشته همسو با طالبان در تدوام جنگ و ناامنی در کشور نقش داشته است، اعتراض کردند.

در اعلامیه‌ای که در پایان این تظاهرات به نشر رسید در آن از دادن مصوونیت قضایی به حکمتیار انتقاد شده و گفته شده است« دادن مصونیت قضایی به گلبدین و حزب بدنامش خیانت بزرگی است؛ حق محاکمه و تصمیم‌گیری در مورد اینان را فقط مردم زجرکشیده‌ی ما دارند و بس. اشغالگران و ملل متحد منحیث چوبدست آنان می‌توانند پلشت‌ترین و قسی‌ترین قاتلان را از فهرست سیاه شان بیرون کنند، اما هیچ نیرویی قادر نیست گلبدین، قطب‌الدین هلال، غیرت بهیر، قدیر کریاب، هارون زرغون، کریم امین و دیگر آدم‌کشان خاین حزب آدم‌خوار اسلامی را از خاطره تاریخ محو کند».

در این اعلامیه از امریکا انتقاد شده است که از حکمتیار و جنایت‌کاران جنگی حمایت می‌کند و در هنگام ضرورت که توانستند اهداف‌اش بر آورده کند از آنها استفاده می‌کند.

هرچند دولت و حلقات نزدیک حزب اسلامی از امضای این توافق‌نامه حمایت کرده اند اما انتقادهای از سوی بعضی از اعضای احزاب جهادی نیز به امضای این موافقتنامه صورت گرفته است.

انتقاد کنندگان این توافق‌نامه می‌گویند حزب اسلامی و حکمتیار در آخرین مرحله اقتدار و قدرت خویش قرار دارد لازم نبود که حکومت با امتیاز دادن‌ بزرگ این حزب را حمایت می‌کرد.

 

مطالب مرتبط