راه دشوار مکتب

راه رسیدن به مکتب در کشورهای که سطح خدمات رسانی پایین است و اقتصاد دولت‌ها پایین است.

در این گالری کودکان جندین کشور را می‌بیند که با چه دشواری ها به مکتب می‌روند.

تصاویر از صفحه دویچه وله

مطالب مرتبط