امریکا و حکومت در برابر محو مواد مخدر ضعیف عمل کردند

علیرغم تلاش‌های حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا در راستای محو کشت کوکنا؛ تلاش های ۱۸ ساله این دو متحد نه تنها که از حجم کشت مواد مخدر کاسته نشده است که دهاقین زیادی به کشت و تولید کوکنار علاقمند شده است.

هرچند سال گذشته خشکسالی سبب شد کاهش میزان تولید مواد مخدر در کشور شده است اما از تمایل مردم برای کشت این پدیده نکاسته است.

به‌تازگی جان سوپکو؛ سرگره بازرسان امریکایی در امور بازسازی افغانستان در کمیته «امنیت ملی مجلس سنای امریکا»، تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان غیر موثر دانسته است.

او گفت: « اگر واقعیت بگویم، هیچ یک از برنامه‌های ما در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان مؤثر نبوده‌است. در ده سالی که ما برنامه‌های محو مزارع کوکنار را به پیش بردیم، توانستیم تنها پنج در صد کوکنار کشت شده در افغانستان را محو کنیم.»
سربازرس ویژه امریکا در روند بازسازی افغانستان به اعضای کانگرس امریکا گفته است که از آغاز برنامه «محو مبارزه با کشت کوکنار» ۹ میلیارد دالر در افغانستان به مصرف رسیده است.

هفته جاری نیش زدن غوزه‌های کوکنار در افغانستان آغاز می‌شود. بیشتر کوکنار در مناطق ناامن افغانستان کشت و برداشت می‌شود.
ولایت‌های جنوبی، شرقی و غربی، بیشترین کوکنار افغانستان را تولید می‌کنند. بیشتر ناامنی‌ها هم در این ولایت‌ها متمرکز می‌باشد.
قاچاق و ترانزیت مواد مخدر یکی از منابع عایداتی گروه طالبان در افغانستان شمرده می‌شود.

آگاهان سیاسی معتقدند که به هرمیزان که تریاک زمین افغانستان را تسخیر کند، جغرافیا جنگ در افغانستان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
قادر کامل؛ آگاه سیاسی در هرات در گفت‌وگو با خبرگزاری افق، از حکومت و ایالات متحده امریکا می‌خواهد که در راستای مبارزه با مواد مخدر اقدام کنند.
سود هنگفت کوکنار به جیب مخالفان مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر واریز می‌شود و سهم دهقانان از عواید کوکنار ناچیز می‌باشد.
هر چند نیروهای امریکایی مراکز پروسس و نگهداری مواد مخدر را بمبارد می‌کنند و حملات هوایی بالای این مراکز افزایش یافته است، اما به نظر می‌رسد که این اقدام واشنگتن، در راستای کاهش تولید مواد مخدر موثر نبوده است.
افغانستان بیشترین میزان کوکنار را در سطح جهان تولید می‌کند، اما در صورتی که مبارزه جدی با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صورت نگیرد، زمین‌های تحت کشت کوکنار در این کشور افزایش خواهد یافت.

مطالب مرتبط