کمیسیون سمع شکایات به‌زودی درباره شکایات استینافی تصمیم می‌گیرد

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گوید که روند تصنیف شکایت‌های استینافی در ۱۳ ولایت کشور تکمیل شده‌است.

چمن‌شاه اعتمادی؛ رییس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، امروز دوشنبه، ۷ دلو در یک نشست خبری در کابل گفت که روند دسته‌بندی شکایات استینافی در ۱۳ ولایت تکمیل شده و قرار است در روزهای آینده شکایت‌های استینافی چند ولایت دیگر نیز تکمیل شود.

رییس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افزود که تا چند روز آینده اعضای رهبری این کمیسیون شکایات درباره شکایت‌های استینافی، تصمیم خواهد گرفت.

آقای اعتمادی اضافه کرد که مراحل بررسی و تحلیل قضایای تصنیف‌شده آغاز شده و قرار است به زودی جهت تصمیم‌گیری با اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساخته شود.

رییس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی همچنین گفت که تصمیم اعضای هیات رهبری این کمیسیون روی قضایای مهم استینافی، چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری را روشن خواهد کرد.

گفتنی است که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از اول ماه دلو روند رسیدگی به ۶ هزار و ۲۹۰ شکایت استینافی را آغاز کرده‌است.

مطالب مرتبط