برق ‌وارداتی به کابل و ولایات برای سه روز قطع شد

شرکت ملی برق یا برشنا اعلام کرد که ‌برق وارداتی به کابل و ۱۰ ولایت برای سه روز جهت ترمیم پایه‌ها در سالنگ قطع شده‌است.این شرکت شامگاه امروز (سه‌شنبه، ۱ سرطان) در اطلاعیه‌ای گفت که براساس نظریات کارمندان فنی برشنا، ادامه‌ کار نصب پایه‌ها و تمدید لین‌ها ایجاب می‌کند که جریان برق وارداتی برای ۷۲ ساعت قطع باشد.

برشنا گفته است که تصمیم رهبری این شرکت بر این شده است تا جریان برق وارداتی برای سه روز قطع شود.

به گفته برشنا، در سه روز آینده یازده ولایت به‌شمول کابل با بیشترین ساعات پرچاوی برق روبرو خواهد بود.

این شرکت گفته است که در سه روز آینده در‌کنار تامین برق دوامدار برای شفاخانه‌ها و فابریکه‌های تولید آکسیجن، برای ساعات محدود برق مشترکین رهایشی را نیز تامین کند.

گفتنی است که افغانستان در حال حاضر به شدت به برق وارداتی متکی است.

طی ماه‌های اخیر، انهدام پایه‌های برق وارداتی به کابل و برخی از ولایات به شدت افزایش یافته است. مسئولیت این تخریب‌کاری را هیچ گروهی به عهده نمی‌گیرد؛ اما حکومت طالبان را مسئول می‌داند.

مطالب مرتبط