سیگار: کمبود معلم زن تحصیل دختران را با مشکل مواجه خواهد کرد

سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در حساب رسمی توییترش نوشته‌است که حتی اگر طالبان به دختران اجازه تحصیل با تفکیک جنسیتی را بدهند، مشکلات لجستیکی، از جمله کمبود معلمان زن، می‌تواند فرصت‌های آموزشی‌ دختران را محدود کند.این در حالی است که دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایات از جمله کابل همچنان بسته است و دانشگاه‌های دولتی هم تعطیل ‌اند‌.

طالبان می‌گویند، سال آینده مکاتب دخترانه و دانشگاه‌ها مطابق «معیار اسلامی» باز خواهند شد.

پس از سقوط حاکمیت قبلی طالبان، مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران و زنان باز شد.

طی دو دهه اخیر، دختران مکاتب جداگانه داشتند؛ اما در دانشگاه‌ها با پسران مختلط بودند.

در حال حاضر، طالبان مخالف تحصیل مختلط دختران و پسران هستند و در برخی موارد در دانشگاه‌های خصوصی میان دانشجویان پسر و دختر «پرده شرعی» کشیده‌اند. همچنین طالبان مخالف تدریس معلمان مرد در صنوف دختران در مکاتب هستند.

مطالب مرتبط