طالبان از جهان خواست به مخالفان آن گروه اجازه فعالیت ندهد

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان برای همکاری در راستای ثبات منطقه از کشورهای جهان خواست که برای ثبات افغانستان با این گروه همکاری کنند و اجازه فعالیت به مخالفان آن گروه را ندهند.

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان با تأکید بر تمایل دولت متبوع خود برای همکاری در راستای ثبات منطقه از کشورهای جهان خواست که برای ثبات افغانستان با این گروه همکاری کنند.

او همچنین گفت: «کشورها به‌خاطر حفظ ثبات و امنیت افغانستان به هیچ طرفی که مخالف ثبات و امنیت و مخالف نظامی فعلی است، اجازه فعالیت ندهند؛ زیرا این به نفع کشورها و ثبات و امنیت در منطقه است.»

مجاهد افزود: «ما می‌خواهیم برای ثبات منطقه همکاری کنیم و سایر کشورها نیز به کسانی که مخالف ثبات و امنیت افغانستان هستند، اجازه فعالیت ندهند.»

این در حالی است که فعالیت‌های مخالفان طالبان که بیشتر آن‌ها مقیم ترکیه هستند به اشتراک در برخی نشست‌ها، ایجاد جریان‌های سیاسی و برگزاری نشست‌های آنلاین خلاصه شده و این نشست‌ها باعث نگرانی طالبان شده‌اند.

مطالب مرتبط