ادامه تلاش سازمان ملل برای تعیین نماینده ويژه در امور افغانستان

سازمان ملل متحد از ادامه تلاش برای تعیین نماینده ويژه این سازمان برای افغانستان خبر داده و اعلام کرده که کار بر سر تعیین نماینده ويژه این سازمان برای افغانستان جریان دارد.

استفان دوجاریک؛ سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده که کار بر سر تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان جریان دارد.

او جزئیات بیشتری در این مورد نداده؛ اما گفته در صورتی که پیشرفتی در این زمینه حاصل شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری بیان کرده است.

او همچنین گفته که زمان‌بندی مشخصی درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان وجود ندارد.

سازمان‌ ملل ماه‌هاست که بر سر تعیین نماینده ویژه برای افغانستان رایزنی‌ می‌کند.

طالبان مخالف این انتصاب است و برخی کشورهای نزدیک به این گروه مانند چین، روسیه و ایران نیز گفته‌اند موافقت‌شان با تعیین نماینده ملل متحد، مشروط به موافقت طالبان است.

مطالب مرتبط