محرومیت دختران از آموزش

حقانی: فرمایش جهان را نمی‌پذیریم

سراج‌الدین حقانی؛ وزیر داخله طالبان گفته است که آموزش دختران مربوط به طالبان است و این گروه «فرمایش» جهان در این رابطه را نمی‌پذیرد

آقای حقانی این سخنان را امروز شنبه، 1 ثور در دیدار با شماری از افغان‌های مقیم اروپا در کابل بیان کرده و افزوده است که طالبان در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی‌کنند و نمی‌پذیرند که دیگران برای این گروه «فرمایش» بدهد.

او افزوده که دنیا باید بپذیرد و به آن عادت کند که افغانستان یک کشور مستقل است و طالبان فرمایش‌هایی را که با حاکمیت ملی این گروه همخوانی نداشته باشد، نمی‌پذیرند.

وزیر داخله طالبان این سخنان را با اشاره به فشارهای جامعه جهانی مبنی بر برداشتن محدودیت‌ها در زمینه آموزش دختران در افغانستان بیان کرده و افزوده‌است: «آموزش مربوط فرزندان ما است و هیچ‌ کسی دل‌سوزتر از ما برای فرزندان ما نیست».

طالبان با تسلط بر افغانستان در سال 1400، آموزش دختران و زنان را منع کرده و نیز محدودیت‌های شدیدی بر کار زنان وضع کردند. محروم کردن زنان و دختران از آموزش و کار واکنش‌های شدید جامعه جهانی را در پی داشته و کشورها و سازمان‌های حقوق بشری خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان شده‌اند؛ اما طالبان تا کنون به این خواست پاسخ مثبتی نداده‌اند.

مطالب مرتبط