پاکستان طی ۱۰ روز اخیر بیش از ۷ هزار پناهجوی افغان را اخراج کرد

رسانه‌های پاکستانی از اخراج بیش از ۷ هزار پناهجوی افغان طی ۱۰ روز گذشته از این کشور خبر داده‌اند.

رسانه‌های پاکستانی امروز چهارشنبه، ۵ ثور گزارش داده‌اند که در جریان ۱۰ روز گذشته ۷۰۴۱ پناهجوی افغان از این کشور اخراج شده‌اند.

براساس گزازش رسانه‌های پاکستانی، دولت این کشور این پناهجویان را از ۲۵ حمل تا ۳ ماه جاری خورشیدی از این کشور اخراج کرده است.

گفته می‌شود که این پناهجویان مربوط به ۲۶۷ خانواده و شامل دو هزار و ۹۶۷ مرد، یک هزار و ۸۳۴ زن و دو هزار و ۲۴۰ زن بودند.

این در حالی است که از زمان آغاز اخراج اجباری پناه‌جویان از پاکستان تا کنون، ۵۴۲ هزار و ۹۸۱ پناهجوی افغان اخراج و یا هم مجبور به بازگشت داوطلبانه به افغانستان شده‌اند.

در همین حال، دولت پاکستان در ۲۷ حمل سال جاری مرحله دوم اخراج پناه‌جویان از این کشور را آغاز کرده است.

انتظار می‌رود که در این مرحله حدود ۴۰۰ هزار پناه‌جوی افغان از پاکستان اخراج شوند.

ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از سوی دولت پاکستان، سبب نگرانی نهادهای بین‌المللی و طالبان شده است.

چندی پیش برخی از سازمان‌های جهانی هشدار داده بودند که اخراج پناهجویان از ایران و پاکستان، سبب بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهد شد.

مطالب مرتبط