شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشری افغانستان را بررسی می‌کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که وضعیت حقوق بشری افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

گروه کاری بازنگری دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای چهارمین بار در نشستی در جنوا، سوابق حقوق بشر افغانستان را بررسی می‌کند.

در همین حال، گفته می‌شود که افغانستان یکی از ۱۴ کشوری است که توسط گروه کاری یا (UPR) این شورا در جلساتی که از روز دوشنبه آغاز و تا ۱۰ می دوام می‌کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سه نشست بازنگری این گروه کاری از افغانستان در می سال ۲۰۰۹، جنوری سال ۲۰۱۴ و جنوری سال ۲۰۱۹ برگزار شده بود.

گروه کاری این شورا متشکل از ۴۷ کشور عضو است. با این حال، هر یک از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل می‌توانند که در بررسی یک کشور شرکت کنند.

در همین حال، نصیراحمد اندیشه؛ سفیر افغانستان در شورای حقوق بشر ریاست نشست درباره افغانستان را به عهده دارد.

مطالب مرتبط