طالبان خواستار همکاری چین در بخش صحت افغانستان شدند

نور جلال جلالی؛ وزیر صحت عامه طالبان در دیدار با ژاو شینگ؛ سفیر چین در کابل خواستار حمایت آن کشور از بخش صحت افغانستان شد.

وزارت صحت عامه طالبان در خبرنامه‌ای گفته که این دیدار امروز چهارشنبه، 6 سرطان در این وزارت انجام شده‌است.

خبرنامه افزوده که در این دیدار درباره افزایش ظرفیت پرسنل صحی افغان، حمایت همه‌جانبه از مراکز صحی که توسط چین ساخته شده، سرمایه‌گذاری در بخش صحی و پیشگیری از بیماری‌های ساری گفتگو شده است.

وزیر صحت عامه طالبان روابط میان افغانستان و چین را ضروری دانسته و نیز خواستار هماهنگی و همکاری همه‌جانبه در بخش صحت میان دو کشور شده‌است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان روابط نزدیکی با چین برقرار کرده‌اند و چین نیز برای سرمایه‌گذاری در افغانستان و عقد قراردادها در بخش‌های مختلف با طالبان تمایل نشان داده است.

مطالب مرتبط