وزیر داخله پیشین خواهان برکناری اوتونبایوا شد

محمد عمر داوودزی؛ وزیر داخله پیشین افغانستان خواهان برکناری رییس یوناما در کابل شده و اعلام کرده که سازمان ملل متحد باید اوتونبایوا را برکنار و یوناما را پاکسازی کند.

محمد عمر داوودزی؛ وزیر داخله پیشین افغانستان روز دوشنبه، ۱۱ سرطان نشست سوم دوحه را «یک نمونه دیگر از ناکامی سازمان ملل در مدیریت طالبان و افغانستان» دانست.

داوودزی از دبیرکل سازمان ملل خواست تا نماینده دیگری به جای رزا اوتونبایوا معرفی کرده و یوناما را پاکسازی کند.

او در اکس گفته که نشست دوحه تلف کردن وقت و منحرف‌شدن از مسیر اصلی بوده است.

او افزوده: «وقت آن فرا رسیده است که دبیرکل سازمان ملل یک نماینده جدید را به جای اوتونبایوا [نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان] معرفی و یوناما را پاکسازی کند.»

آقای داودزی هرچند توضیحات بیشتری درباره چرایی پیشنهاد برکناری اوتونبایوا ارائه نکرده است.

پیش از این شماری از زنان و فعالان مدنی با نشر اعلامیه‌ای، رزا اوتونبایوا را به «سفیدنمایی» متهم کرده بودند.

رئیس یوناما مخالفت طالبان با حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی و همچنین گنجاندن حقوق زنان در اجندای نشست دوحه را توجیه کرده است.

نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان گفت که این گروه از کوه‌ها و جنگ آمده‌اند و نباید انتظار داشت مثل دیگران فکر کنند.

پیش از این، منابع دیپلماتیک نیز گفته بودند که امریکا و شماری از کشورهای دیگر فکر می‌کنند مواضع اوتنبایوا در رابطه به افغانستان و طالبان به روسیه نزدیک است.

مطالب مرتبط