رایزنی‌های اقتصادی طالبان با قطر، ازبکستان و پاکستان

به دنبال سومین نشست دوحه، هیات طالبان که به ریاست ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی این گروه به قطر سفر کرده‌، نشست چهارجانبه‌ اقتصادی را با قطر، ازبکستان و پاکستان برگزار کرد.

هیات طالبان در حاشیه نشست سوم دوحه درباره افغانستان با نماینده‌های قطر، ازبکستان و پاکستان نشست چهارجانبه برگزار کرد.

ذبیح الله مجاهد؛ رییس هیات اشتراک‌کننده طالبان در نشست دوحه گفته است که در نشست چهارجانبه روی پروژه افغان-ترانس گفتگو شده است.

این در حالی است که بودجه ساخت پروژه خط آهن افغان-ترانس ۴.۸ میلیارد دالر برآورد شده که هیچ‌یک از کشورهای ذی‌نفع تاکنون نتوانسته‌اند این بودجه را تامین کنند.

ازبکستان و پاکستان پیش از این تلاش کردند تا از بانک جهانی جهت تطبیق این پروژه پول دریافت کنند؛ اما این بانک به دلیل عدم به رسمیت‌شناسی طالبان تاکنون حاضر به پرداخت پول نشده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که تطبیق کامل پروژه خط آهن افغان-ترانس دست‌کم ۵ سال را در بر خواهد گرفت.

در همین حال، سخنگوی طالبان گفته است که نماینده‌های قطر، ازبکستان و پاکستان در نشست چهارجانبه روی آغاز و تکمیل زودهنگام پروژه خط آهن افغان-ترانس تاکید کرده‌اند.

این در حالی است که پروژه خط آهن افغان-ترانس، ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان و آسیای جنوبی وصل خواهد کرد.

مطالب مرتبط