نظام‌الدین قیصاری به کابل بازگشت

گروه طالبان می‌گویند که نظام‌الدین قیصاری؛ فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در ولایت فاریاب و عضو ارشد حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم به کابل بازگشته است.خبرگزاری باختر که تحت اداره طالبان فعالیت دارد، گفته است که نظام‌الدین قیصاری به دعوت کمیسیون تماس طالبان به کشور بازگشته است.

نظام‌الدین قیصاری سال‌ها فرماندهی خیزش مردمی در فاریاب را بر عهده داشت و طی این سال‌ها همواره در برابر طالبان جنگید.

او در گفتگو با رسانه‌ها بر نقش‌دهی تمام اقوام افغانستان در حکومت طالبان تاکید کرد و از طالبان خواست تا تمام اقوام افغانستان از جمله پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و ایماق را در حکومت‌شان سهم دهند.

آقای قیصاری از افراد نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم دانسته می‌شد، اما در سال‌های اخیر با دوستم دچار اختلاف شد و انتقاداتی را نسبت به او مطرح می‌کرد.

این فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در فاریاب در سال‌های گذشته با حکومت پیشین نیز دچار اختلاف شد. به همین دلیل مدتی در بازداشت و زیر نظر نیروهای امنیتی سابق قرار داشت.

او پس از آن به مزار شریف رفت، اما بار دیگر نیروهای امنیتی بر خانه او حمله کردند، اما او موفق شد از آنجا فرار کند.

مطالب مرتبط