ایران کودکان کار مهاجر را به افغانستان برمی‌گرداند

رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده‌اند که کودکان کار اتباع و مهاجران «غیرقانونی» به کشور‌شان بازگردانده می‌شوند.

رسانه‌های ایرانی به نقل از رییس سازمان ملی مهاجرت این کشور گزارش داده‌اند که کودکان کار اتباع و مهاجران غیرمجاز جمع‌آوری و به کشورهای‌شان بازگردانده می‌شوند.

عبدالله مبینی؛ رییس سازمان ملی مهاجرت ایران بدون اشاره به تعداد این کودکان گفته که فرزندان مهاجران غیرمجاز به ابزاری برای «استثمار» تبدیل شده‌اند.

مبینی به خبرگزاری ایرنا گفته که کودکان کار در حوزه مهاجران از مهم‌ترین مسایل دولت است.

او گفته که بیشتر کودکان کار، اتباع و مهاجران غیرقانونی هستند.

مبینی افزوده: براساس برنامه بلندمدت با همکاری سازمان بهزیستی و شهرداری تهران همه کودکان کار جمع‌آوری و کودکان کار اتباع غیرمجاز به کشورهای متبوع خود بازگردانده می‌شوند.

این مقام ایرانی گفته که قرار است به دو گروه از کودکان کار، آن‌هایی که زباله‌گردی می‌کنند و آن‌های که گدایی می‌کنند رسیدگی شود.

او گفته کودکان زباله‌گرد برای «کارفرمایان سودجوی» خود از سطح شهرها زباله جمع‌ می‌کنند.

رییس سازمان ملی مهاجرت ایران ضمن غیرقانونی خواندن بهره‌وری از کودکان گفته کسانی که این کودکان را در کارهای اجباری به کار می‌گیرند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

آقای مبینی مشخص نکرده که چه تعداد کودک کار از مهاجران غیرمجاز در ایران وجود دارد و شهروند کدام کشورها هستند.

اما پیش‌تر، رسانه‌های ایرانی به نقل از یک عضو شورای شهر تهران گزارش داده بودند که تنها در تهران حدود ۷۰ هزار کودک کار وجود دارند که ۸۰ درصد آن‌ها اتباع خارجی هستند.

در بیش از چهار دهه گذشته میلیون‌ها شهروند افغانستان به ایران مهاجر شدند و هنوز گروه بزرگی از افغان‌ها در این کشور زندگی می‌کنند.

شرایط سخت اقتصادی و گرانی باعث شده که در کنار اتباع ایرانی فرزندان مهاجران نیز برای کمک به خانواده‌های‌شان دست به کار شوند.

جمع‌آوری و اخراج آنچه «کودکان کار اتباع غیرمجاز و مهاجر» خوانده شده می‌تواند دردسر جدیدی را برای خانواده‌های افغان که در ایران زندگی می‌کنند ایجاد کند. اخراج بدون اطلاع این خانواده‌ها برای کودکانی که به افغانستان برگردانده می‌شوند، با توجه به شرایط جدید این کشور، تبعات سخت انسانی خواهد داشت.

مطالب مرتبط