اخراج بیش از ۲ هزار مهاجر از ایران در یک روز گذشته

وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده است که در یک روز بیش از دو هزار مهاجر از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.

وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده است که در ۱۶ حمل ۲۲۵۵ مهاجر افغان از ایران به طور «داوطلبانه و یا اجباری» به افغانستان بازگردانده‌ شده‌اند.

این وزارت همچنین گفته که ۴۶۳ نفر برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

افغان‌ها، بزرگترین جمعیت مهاجران در ایران را تشکیل می‌دهند و این کشور هم مانند پاکستان و ترکیه، در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده است.

این مهاجران عمدتا پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برای فرار از خطر انتقام‌گیری این گروه و یا به دلایل اقتصادی به ایران رفته‌اند.

مطالب مرتبط