کرزی بار دیگر خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه شد

حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشین کشور در دیدار با تاکایوشی کورومیا؛ سفیر جاپان در افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به ‌روی دختران و زنان تاکید کرده است.

حامد کرزی؛ رییس جمهور پیشین کشور و تاکایوشی کورومیا؛ سفیر جاپان در افغانستان امروز یک‌شنبه، ۱۹ حمل در کابل دیدار کرده‌اند.

کرزی گفته که که دوطرف در این دیدار درباره اوضاع افغانستان و منطقه گفتگو کرده‌اند.

این در حالی است که تصمیم طالبان مبنی بر بسته ماندن درهای مراکز آموزشی به روی دختران تاکنون واکنش‌های زیاد جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است.

یکی از پیش شرط‌های اصلی بسیاری از کشورها برای به‌رسمیت شناختن این گروه نیز رفع ممنوعیت آموزش دختران و برداشتن محدودیت‌ها بر کار و فعالیت زنان است.

طالبان تاکنون این خواست‌ها را نادیده گرفته‌اند.

مطالب مرتبط