رژیم کاری جدید ادارات طالبان اعلام شد؛ ابهام در ساعات کاری پنجشنبه‌ها

وزارت کار و امور اجتماعی طالبان ساعات کار در ادارات دولتی پس عید فطر امسال را اعلام کرد. وزارت مذکور در مورد ساعات کاری روزهای پنجشنبه در این سال تصمیم نگرفته است.

این وزارت امروز یکشنبه، 19 حمل در مکتوبی نوشته است که پس از عید فطر، از شنبه الی چهارشنبه، آغاز کار ساعت ۸ صبح و ختم کار ساعت ۴ عصر با یک ساعت وقفه چاشت می‌باشد.

در مکتوب آمده است که «الی معلوم شدن کار در روزهای پنجشنبه» آغاز و ختم کار در این روز طبق سال‌های قبل ادامه یابد. سال‌های قبل ساعات کاری در این روز از 8 صبح الی 1 بعد از ظهر بود.

هنوز معلوم نیست که طالبان ساعات کاری روزهای پنجشنبه را اضافه می‌کنند یا کار در این روز را مانند چند سال قبل تعطیل می‌کنند.

مطالب مرتبط