پاپ: از ۳۵ سال پیش تلویزیون نمی‌بینم

پاپ فرانسیس؛ رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که ۳۵ سال پیش توبه کرده که دیگر تلویزیون نگاه نکند.

پاپ فرانسیس؛ رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید حدود ۳۵ سال است که تلویزیون تماشا نکرده است.

او در کتاب جدید خود نوشته است که شبی در سال ۱۹۹۰ با چند کشیش تلویزیون نگاه می‌کرد و تصاویری مبتذل دید که «برای قلب خوب نبود».

پاپ گفته که پس از آن توبه کرد که دیگر تلویزیون تماشا نکند.

رهبر کاتولیک‌های جهان در کتاب خود به نام «زندگی: داستان من در طول تاریخ» گفته: «۱۵ جولای ۱۹۹۰ بود؛ من و کشیش‌های دیگر در تالار نشسته و تلویزیون تماشا می‌کردیم. برخی صحنه‌های بزرگ‌سالان (۱۸+) نمایش داده می‌شد که برای قلب خوب نبود.»

او افزوده: «البته چیز خطرناکی نبود، اما وقتی به اتاقم برگشتم، با خود گفتم کشیش که نباید این چیزها را نگاه کند.»

پاپ فرانسیس می‌گوید پس از آن توبه کرد که دیگر تلویزیون تماشا نکند: «بنابراین، روز بعد در مراسم عشای ربانی، برای جشن مدونا دل‌کارملو، [با خود] عهد بستم که دیگر تلویزیون تماشا نکنم».

او به یاد می‌آورد که یکی از آخرین رویدهایی که از تلویزیون تماشا کرده، فروریختن دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ بوده است.

رهبر ۸۷ ساله کاتولیک‌های جهان در این کتاب نوشته که در موارد استثنایی، توبه خود را شکسته است؛ از جمله زمانی که در شفاخانه بستری بوده، مراسم دعای روز یکشنبه را از تلویزیون دنبال کرده است.

او تاکید کرده که این توبه آنقدر جدی بوده که بسیاری از رویدادهای مهم، مانند تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا را هم از تلویزیون تماشا نکرده است.

مطالب مرتبط