وزیر امر به معروف طالبان: «حق میراث» 5 هزار زن را برای شان واگذار کره‌ایم

در حالی که زنان و دختران از حق تعلیم و تحصیل، حق کار و بسیاری از حقوق اساسی دیگر خود در افغانستان تحت کنترل طالبان محروم اند، محمد خالد حنفی؛ وزیر امر‌ به‌معروف طالبان گفته که حقوق زنان تحت حاکمیت این گروه تامین شده و افزوده که حق میراث هزاران زن را به آنان واگذار کرده‌اند.

Image

وزیر امر به معروف طالبان امروز این سخنان را چهارشنبه، 29 حمل در دیدار با شماری از شخصیت‌ها و تاجران افغان مقیم کشورهای اروپایی، مطرح کرده و افزوده که با حاکمیت طالبان «حقوق زنان تامین شده» و حکومت این گروه «اجازه پامال کردن حقوق زنان» را به هیچ کس نمی‌دهد.

او افزوده که وزارت امر به‌معروف افزون بر «واپس‌گیری حق میراث پنج هزار زن» و واگذاری آن به آن‌ها، در سه سال گذشته، از «بد دادن» زنان به‌گونه کامل جلوگیری کرده است.

تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که «سیاسیون و تاجران افغان مقیم خارج» در این دیدار گفته‌اند که با برگشت به کشور، «نگرانی‌ آنان در مورد حقوق زنان افغان از بین رفته است». بر بنیاد این گزارش، آنان همچنین گفته‌اند که «شایعات نشرشده» در مورد حقوق زنان افغان «بی‌اساس» است.

شماری از افغان‌های مقیم خارج کشور که به افغانستان برگشته‌اند و رسانه‌های طالبان آن‌ها را «شخصیت‌های سیاسی و تاجران» معرفی کرده، پیش از این با معاون سیاسی رییس الوزرای طالبان نیز دیدار کرده بودند. آن‌ها در این دیدار نیز وضعیت افغانستان را «متفاوت از تبلیغات رسانه‌ای در غرب» توصیف کرده بودند.

با حاکمیت طالبان در افغانستان دروزاه‌های مکاتب به روی دختران بسته شد، چندی بعد دانشگاه‌ها نیز به روی زنان و دختران بسته شد و هزاران زن از کار در ادارات دولتی و موسسات داخلی و خارجی منع شدند. محدودیت‌های سفر و رفتن به اماکن تفریحی نیز از سوی طالبان برای زنان وضع شده است.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها از نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده‌اند و از طالبان خواسته‌اند که به این رفتار خود پایان دهند. طالبان اما می‌گویند که رفتار آنان با زنان «مطابق شریعت» است و نهادهای حقوق بشری را به بی‌احترامی به اعتقادات مسلمانان متهم کرده‌اند.

مطالب مرتبط