احداث ۴۷۰ کیلومتر کانال‌ آب در افغانستان طی یک سال

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد طی سال گذشته ۴۷۰ کیلومتر کانال‌ آب در افغانستان ساخته است.

برنامه جهانی غذا از ساخت نزدیک به ۴۷۰ کیلومتر کانال‌های آب در کشور خبر داده  و اعلام کرده که این کانال‌های آب در ولایت‌های مختلف کشور ساخته شده است.

به گفته این نهاد، کشاورزان در افغانستان بدون دسترسی به آب، نمی‌توانند به زندگی‌شان ادامه دهند.

برنامه جهانی غذا افزوده که کانال‌های آب به کشاورزان کمک کرده است تا آنان خانواده‌های‌شان را تغذیه کنند.

پس از چندین سال خشک‌سالی پیاپی، بارندگی‌های اخیر، کشاورزان را در کشور امیدوار کرده است که سال جاری محصول خوبی برداشت خواهند کرد.

عبدالغنی برادر؛ معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان نیز گفته که در پی بارندگی‌های اخیر، سطح آب در کشور افزایش یافته و بیش‌تر بندها پر از آب شده است.

به گفته او، افزایش سطح آب سبب رشد زراعت و افزایش میزان تولید برق در کشور می‌شود.

مطالب مرتبط