برای کمک به افغانستان در سال جاری ۱.۹۸ میلیارد دالر نیاز است

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال جاری میلادی نزدیک به دو میلیارد دالر برای کمک غذایی به افغانستان نیاز است.

برنامه جهانی غذا امروز دوشنبه، سوم ثور اعلام کرده که برای ارائه کمک غذایی در افغانستان در سال پیش‌روی میلادی به ۱.۹۸ میلیارد دالر نیاز دارد.

این سازمان همچنین گفته که در سه ماه اول سال جاری میلادی یکی از هر سه نفر، با «عدم مصونیت غذایی حاد» روبه‌رو بوده‌اند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد با نشر گزارشی درباره وضعیت افغانستان در ماه مارچ سال جاری میلادی منتشر کرد که در آن وضعیت اقتصادی افغانستان «شکننده» توصیف شده است.

این نهاد تخمین می‌زند که ۱۵.۸ میلیون نفر در افغانستان در میان ماه نوامبر ۲۰۲۳ تا ماه مارچ ۲۰۲۴ «به شدت در ناامنی غذایی قرار به سر برده‌اند.»

در این گزارش آمده که نیمی از جمعیت افغانستان در فقر به سر می‌برند.

چندین دهه درگیری‌، اخراج بیش از ۵۵۰ هزار پناهجو از پاکستان و تغییرات اقلیمی از عوامل وخامت وضعیت بشری در افغانستان خوانده شده است.

براساس گزارش، برنامه جهانی غذا در ماه مارچ امسال به هفت میلیون نفر در شرایط اضطراری کمک غذایی ارائه کرده است.

مطالب مرتبط