مستندات عفو بین‌الملل از اقدامات طالبان علیه شیعیان منتشر شد

سازمان عفو بین‌الملل ده‌ها مورد نقض حقوق بشر را در جهان مستند و بررسی کرده که در این میان نقض حقوق بشر و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برجامعه اهل تشیع در افغانستان نیز شامل می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، فشارهای طالبان علیه شیعیان افغانستان و وضع محدودیت‌ها از سوی این گروه بر حقوق و آزادی‌های مذهبی آن‌ها را نیز مستندسازی کرده است.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش، وضعیت حقوق بشر را در سال ۲۰۲۳ در ۱۵۵ کشور جهان بررسی کرده است که افغانستان تحت کنترل طالبان نیز از این کشورها است.

سازمان عفو بین الملل در مورد افغانستان تبعیض و تعصب، آزادی مذهبی، محدودیت‌‌های طالبان بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، حقوق زنان و دختران، حملات و کشتار غیرقانونی، مجازات‌ های علنی، آزادی بیان و آزادی اجتماعات، وضعیت مدافعان حقوق بشر، حقوق پناهندگان و آوارگان داخلی و معافیت از مجازات را بررسی کرده است.

در این گزارش در بخش‌های که مربوط به تبعیض و تعصب و آزادی مذهبی می‌شود، سازمان عفو بین الملل به ویژه برخورد تبعیض آمیز طالبان با شیعیان و محدودیت های این گروه علیه آزادی مذهبی آنها را بررسی کرده است و نمونه‌های از برخوردها و محدودیت‌ها را مستند کرده است.

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود نیز فیصله‌های یک جانبه طالبان را در دعوا بر سرزمین و دام‌ها بین شیعیان هزاره و کوچی‌های پشتون را مستند کرده است.

این نهاد در گزارش خود گفته است که طالبان این دعوا را به صورت یکجانبه به نفع کوچی‌ها فیصله کرده‌اند و شیعیان هزاره را در پرونده‌های مفقودن شدن مواشی در بیش از ۲۰ سال پیش، مجبور به پرداخت غرامت به کوچی‌ها کرده‌اند.

مطالب مرتبط