حذف واژه «شهید» از تابلوی مقبره عبدالعلی مزاری در بلخ

منابع محلی از ولایت بلخ در شمال کشور می‌گویند که طالبان واژه «شهید» را از تابلوی ورودی محوطه مقبره عبدالعلی مزاری؛ رهبر پیشین و بنیانگذار حزب وحدت حذف کرده‌اند.

طالبان عبدالعلی مزاری را در سال 1373 کشتند و جسدش را از چرخبال بیرون پرتاب کردند. حکومت اشرف غنی به عبدالعلی مزاری لقب «شهید وحدت ملی» را داده بود.

پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 1400، مجسمه رهبر حزب وحدت در بامیان نیز منفجر شد.

طالبان پیش از این نیز در ولایت بلخ، بر عکس احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی نیز رنگ پاشیده بودند. حکومت‌های پسا دوره اول حاکمیت طالبان به احمدشاه مسعود لقب «قهرمان ملی افغانستان» و به برهان‌الدین ربانی لقب «شهید صلح» را داده بودند.

طالبان احزاب جهادی و رهبران این احزاب را عامل «جنگ و ناآرامی‌های چند دهه گذشته» می‌دانند. این گروه با تصرف پنجشیر در اوایل حاکمیتش، مقبره احمدشاه مسعود را نیز تخریب کرده بود.

مطالب مرتبط