برگزاری نشستی درباره خبرنگاران در تبعید افغانستان در پاکستان

منابع رسانه‌ای از برگزاری نشستی در مورد خبرنگاران تبعیدی افغانستان در پاکستان خبر داده‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها، نشستی تحت عنوان «گفتگوی شرکا درباره کمک به خبرنگاران در تبعید افغانستان» امروز دوشنبه، ۱۰  ثور در اسلام آباد برگزار شده است.

گفته می‌شود که شماری از خبرنگاران از پاکستان و افغانستان در این نشست گردهم آمدند تا درباره مشکلات و چالش‌های خبرنگاران در تبعید بحث کنند.

این نشست با حمایت نهاد خبرنگاران بدون مرز و اتحادیه اروپا برگزار شده است.

پس از فروپاشی نظام جمهوری و تسلط حکومت طالبان، صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از کشور گریختند و اکثر آن‌ها به کشورهای همسایه رفتند.

به دنبال آغاز روند اخراج پناهجویان و پناهندگان افغان از پاکستان، نگرانی‌ها درباره سرنوشت خبرنگاران در تبعید هم افزایش یافته است.

مطالب مرتبط