تاکید امریکا بر لزوم تضمین آزادی مطبوعات در افغانستان

در آستانه روز جهانی مطبوعات، سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت دارد بر لزوم تضمین آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کرده است.

در آستانه روز جهاتی مطبوعات، سفارت امریکا برای افغانستان بر لزوم تضمین آزادی مطبوعات در افغانستان تاکید کرد. این در حالی است که سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است.

سفارت امریکا برای افغانستان گفته که باید اطمینان حاصل کنیم که هر نظری گفته و هر دیدگاهی شنیده می‌شود.

در یادداشت سفارت امریکا برای افغانستان آزادی مطبوعات «ستون حیاتی» جامعه توصیف شده است.

سفارت امریکا می‌گوید با آزادی مطبوعات «می‌توان مردم را توانمند کرد.»

این در حالی است که طالبان پس از روی کار آمدن در اسد سال ۱۴۰۰، ضمن نقض گسترده حقوق بشر به‌ویژه حقوق‌ زنان، آزادی بیان را نیز نقض کرده و بارها به بهانه‌های مختلف خبرنگاران را بازداشت و برخی رسانه‌ها را مسدود کرده‌اند.

استفاده از ماسک برای مجریان زن، ممنوعیت پخش صدای زنان در برخی رسانه‌های محلی و ممنوعیت نشر موسیقی از جمله محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها است.

طالبان حدود یک هفته پیش سه خبرنگار محلی در خوست را به اتهام «نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن» بازداشت و پس از چند روز آزاد کردند.

مطالب مرتبط