امریکا: تعامل با طالبان ضروری است

وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که به منظور حفاظت از منافع ملی خود با طالبان وارد تعامل می‌شود.

ودانت پاتل؛ معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری اعلام کرد که برای پشتیبانی از افغان‌ها و منافع ملی ایالات متحده، با طالبان وارد تعامل می‌شود.

او تاکید کرد که چنین تعاملی با طالبان ضروری است.

او افزوده که این تعامل فرصتی را نیز فراهم می‌کند تا به طور مستقیم در مورد رهایی شهروندان امریکایی که در افغانستان زندانی هستند، با طالبان گفتگو کنند.

پاتل تاکید کرده که امریکا از این فرصت برای مبارزه با هراس‌افگنی و مسایل مربوط به حقوق بشر نیز استفاده می‌کند.

این در حالی است که طالبان در نتیجه توافق با امریکا به قدرت رسیدند و از تسلیحات باقی‌مانده و دالرهای ارسالی برای تحکیم قدرت خود استفاده می‌کنند.

مطالب مرتبط