مقام‌های امریکا و قزاقستان درباره همکاری‌های سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند

معاونان وزارت‌های خارجه امریکا و قزاقستان در ششمین نشست گفتگوی مشارکت استراتژیک پیشرفته در واشنگتن بر گسترش همکاری سیاسی و اقتصادی میان واشنگتن و آستانه تاکید کردند.

بر بنیاد گزارش روزنامه «تایمز» آسیای مرکزی، این نشست روز جمعه، 31 می در ایالات متحده برگزار شده و در آن برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر و تقویت مشارکت راهبردی دو کشور  ترسیم شده‌است.

در این گزرش آمده که دو طرف با تاکید ویژه بر جنبه‌های همکاری سیاسی و اقتصادی و نیز بعد انسانی، این برنامه‌ها را ترسیم کرده‌اند.

هیأت قزاقستانی در این دیدار بر اهمیت توسعه پروژه های زیربنایی و مسیرهای حمل و نقل به عنوان عناصر کلیدی تعامل تجاری و اقتصادی دوجانبه تأکید کرده است.

در گزارش آمده که طرف امریکایی نیز با اشاره به پروژه‌هایی که پس از نشست ویژه مقامات دو کشور در سپتامبر  2023 آغاز شد، پیشرفت پایدار مشارکت دوجانبه میان دو کشور را مهم خوانده است.

قزاقستان در کنار بزرگترین رقیب نظامی امریکا، روسیه موقعیت دارد و امریکا در سال‌های اخیر روابط با آستانه را افزایش داده‌است. آگاهان سیاسی می‌گویند که امریکا تلاش دارد با تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی رویای دیرینه خود مبنی بر ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشورها و زیر دید قرار دادن روسیه را واقعیت ببخشد.

مطالب مرتبط