ده‌ها راننده وسایط باربری در بلخ دست به اعتصاب کاری زدند

ده‌هاراننده وسایط باربری از چند روز بم این سو  دست به اعتصاب کاری زده و وسایط شان را در مسیر حیرتان- مزار شریف توقف داده‌اند.

این رانندگان مدعی اند که برخی رانندگان بدون رعایت نوبت و با پرداخت رشوه به شرکت‌های باربری وسایط شان را از بندرتجارتی حیرتان بار می‌زنند. به گفته آنان این شرکت‌ها از هر واسطه باربری ۲ تا ۵ هزار افغانی را به صورت غیرقانونی می‌گیرند.

معترضین از نهادهای حکومتی می‌خواهند که برای انتقال کالا‌های بازرگانی در این مسیر باید نوبت ایجاد شود در غیرآن، آنها مسیر حیرتان – مزار را مسدود خواهند کرد.

در همین حال امام محمد وریماچ، معین وزارت ترانسپورت می گوید برای رسیدگی به مشکلات رانندگان کمیته مشترک با نمایندگان بازرگانان، رانندگان و نهادهای حکومتی ایجاد خواهد شد.

پیش از این اتحادیه‌های ترانسپورتی باربری از موجودیت ناامنی‌ها و اخاذی‌های غیر قانونی از سوی مخالفان مسلح دولت و اشخاص زورگو دست به اعتصاب کاری زده بودند.

مطالب مرتبط