زمینه اقامت قانونی دست‌کم ۳ میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان، فراهم شده‌است

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گوید که دست‌کم ۳ میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان اقامت قانونی دارند.

سیدحسین ‌عالمی بلخی؛ وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان که امروز (دوشنبه، ۲۶ حمل) در برنامه‌ حساب‌دهی حکومت به ملت سخن می‌گفت، تصریح کرد که توانسته‌است زمینه‌ اقامت قانونی دست‌کم ۳ میلیون مهاجر را در کشورهای ایران و پاکستان فراهم کند.

آقای بلخی افزود که به بیش از یک و نیم میلیون مهاجر داخلی و عودت‌کننده هم در داخل افغانستان رسیدگی شده‌است.

به گفته وی، از اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی جلوگیری صورت گرفته‌است و در نتیجه‌ مذاکره میان هیات وزارت امور مهاجرین با کشورهای میزبان، زمینه‌ اقامت قانونی مهاجرین در آن کشورها فراهم شده و روی مدیریت مشترک مهاجرت نیز تفاهم صورت گرفته‌است.

سید حسین عالمی بلخی بیان کرد که به‌خاطر بهترشدن روند برگشت مهاجرین، فرمان رییس جمهوری را مورد بررسی تخنیکی قرار داده و از غصب بیش از ۴ هزار نمره زمین در شهرک‌های مهاجرین جلوگیری شده‌است.

وزیر امور مهاجرین گفت که رسیدگی فوری به بیش از ۱۲۵ هزار خانواده‌ بی‌جاشده در داخل کشور و مدیریت بیش از ۸۰۰ هزار برگشت‌کننده نیز از سایر دست‌آوردهای این وزارت است.

مطالب مرتبط