نبیل: رهبران پشتون‌ و تاجیک نگذاشتند «کشور بهتری را به نسل بعدی تحویل دهیم»

در حالی که بیش از دو سال از سقوط کشور به دست طالبان می‌گذرد، رحمت‌الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی کشور اعلام کرده که تاجیک‌ها و پشتون‌ها باعث شدند که «نتوانیم کشور بهتری را به نسل بعدی تحویل دهیم.»

رحمت‌الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی، خواهان مسئولیت‌پذیری مقام‌های تاجیک و پشتون در برابر مردم و کشور شده و می‌گوید که سیاستمداران و رهبران پشتون و تاجیک باید از اقوام دیگر معذرت بخواهند.

او گفته: «نخبگان پشتون و تاجیک عذر خواسته و مسئولیت اشتباهات‌شان را بپذیرند.»

آقای نبیل تاکید کرده است که اشتباهات آن‌ها باعث شد «نتوانیم کشور بهتری را به نسل بعدی تحویل دهیم.»

آقای نبیل که مسئول یک گروه سیاسی در خارج از کشور است، گفت که اشتباهات و شکست‌های افغانستان ریشه در مداخلات خارجی و نحوه حکومت‌داری حاکمان افغانستان دارد.

اما او تاکید کرد که باید بر اشتباهات دولتمردان اقوام در قدرت نیز انگشت گذاشته شود.

نبیل گفته: «نخبگان سیاسی پشتون باید ایستاد شوند و در برابر مردم هزاره، نورستانی و پشه‌ای معذرت بخواهند [چون] نتوانستند یک فرمول که افغانستان را به طرف ملت‌سازی ببرد، ارائه کنند.»

او افزوده: «در مرحله دوم رهبران و نخبگان تاجیک باید ایستاد شوند و معذرت بخواهند. چون همین دو طبقه در راس قدرت بودند.»

او گفت که سیاستمداران این دو قوم بزرگ افغانستان کرسی‌های‌ مختلف قدرت را در دست داشتند و باید مسئولیت اشتباهات و تقصیرهای‌شان را به عهده بگیرند.

آقای نبیل گفته که شخصا به عنوان یک سیاستمدار از مردم معذرت می‌خواهد، «چون نتوانستیم کشور بهتری را به نسل بعدی تحویل دهیم.»

او اشتباهات نسل‌های پیشین بر وضعیت کنونی افغانستان را بنیادین دانسته و گفته که «پدران ما و نیاکان ما اشتباهاتی کردند که ما را تبدیل به یک نسل نفرین‌شده مادرزاد کرده‌اند.»

مطالب مرتبط