طالبان گزارش حقوق بشری سازمان ملل را رد کردند

طالبان گزارش ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را در مورد وضعیت حقوق‌ بشر در افغانستان را رد کرده و «پروپاگندا» خواندند.

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان، روز جمعه، ۱۱ حوت گزارش جدید ریچارد بنت؛ گزارشگر ویژه حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را «پروپاگندا» علیه این گروه خوانده است.

مجاهد گفته که «نسبت به قبل همه‌ مردان و زنان افغان، به مراتب مصونیت فزیکی، مالی و روحی دارند، کسی برحق کسی تجاوز کرده نمی‌تواند، هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کلی به‌سر می‌برد».

بنت روز پنج‌شنبه هفته گذشته گزارش جدید خود را در مورد وضعیت حقوق‌ بشر در افغانستان در جریان پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.

او در این گزارش گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه‌های اخیر وخیم‌تر شده است.

آقای بنت در این گزارش افزوده است که طالبان سیستمی را بنا کرده‌اند که در آن تبعیض، جداسازی، سرکوب و طرد زنان نهادینه شده است.

او در این گزارش به وضعیت نظامیان پیشین، اقلیت‌های قومی و مذهبی و کودکان در افغانستان نیز اشاره کرده است و خواستار پاسخگوسازی طالبان در قبال سیاست‌ها و رفتارهای‌شان شده است.

گزارشگر ویژه حقوق‌ بشر سازمان ملل تأکید کرده است که عادی سازی روابط با طالبان و یا به رسمیت‌شناسی این گروه باید منوط به بهبود قابل اندازه‌گیری وضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد.

طالبان گزارش‌های قبلی ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق‌ بشر در افغانستان را نیز رد کرده و پروپاگندا خوانده بودند.

مطالب مرتبط