طالبان: دو مرکز جدید برای صدور پاسپورت ایجاد خواهد شد

مقامات طالبان تصمیم گرفتند به دلیل هجوم گسترده متقاضیان گذرنامه، دو مرکز جدید برای صدور پاسپورت در کابل ایجاد کنند.

blank

هدایت‌الله هدایت، معاون تلویزیون ملی افغانستان، روز دوشنبه( ۲۵ جدی) به نقل از نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت گزارش داد که ریاست پاسپورت با گشایش این دو مرکز در زمینه صدور پاسپورت سهولت خواهد آورد.

معاون تلویزیون ملی افغانستان، رسانه دولتی تحت کنترول طالبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ریاست پاسپورت روی طرحی کار می‌کند که گشایش دو مرکز صدور پاسپورت در کابل جزو آن است.

او به نقل از نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت نوشت این مراکز بعد از گماشتن کارمندان جدید و فراهم کردن وسایل فنی مورد نیاز باز خواهد شد.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر ریاست عمومی پاسپورت روزانه هشت هزار جلد گذرنامه برای متقاضیان صادر می‌کند.

گفتنی است که در روزهای گذشته در پی آغاز مجدد روند صدور پاسپورت جمعیت زیادی از متقاضیان در کابل و هرات به ریاست عمومی پاسپورت در این دو شهر هجوم بردند.

 

مطالب مرتبط