شرکت هواپیمایی ترکیه پروازهایش به کابل را از سر گرفت

سفارت ترکیه در افغانستان از آغاز دوباره پروازهای شرکت «ترکیش ایرلاینز» به کابل خبر داده‌ است.

جنک اونال؛ سرپرست سفارت ترکیه در دیدار با حمیدالله آخوندزاده؛ سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان از آغاز پروازهای شرکت هوایی ترکش «ترکیش‌ایرلاینز» به کابل خبر داده است.

سرپرست سفارت ترکیه گفت کشورش می‌خواهد در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی روابط ‌اش را با افغانستان بهبود بخشد.

او افزوده است که پروازهای هوایی از ترکیه به افغانستان افزایش یابد و شرکت هوایی ترکیه پروازهایش را به کابل آغاز کند.

در همین حال، دفتر مطبوعاتی این وزارت نیز گفته که در این دیدار دوطرف درباره همکاری‌های دوجانبه ترانسپورتی و ترانزیتی، بهبود روابط میان دو کشور و برخی موضوعات دیگر، گفتگو کردند.

مطالب مرتبط