معاون «جبهه آزادی» بازداشت شد

منابع رسانه‌ای از بازداشت هارون مبارز؛ معاون «جبهه آزادی افغانستان» از سوی طالبان در کابل خبر داده‌اند.

منابع رسانه‌ای گزارش داده‌اند  که هارون مبارز؛ معاون «جبهه آزادی افغانستان» توسط حمید خراسانی؛ از فرماندهان پنجشبری‌تبار طالبان در کابل بازداشت شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این رویداد در دست نیست و طالبان و فرماندهان جبهه آزادی نیز تاکنون در این زمینه اظهار نظر نکرده‌اند.

«جبهه آزادی» از گروه‌های مسلح است که علیه طالبان می‌جنگد. این جبهه از سوی یاسین ضیا؛ از فرماندهان ارشد ارتش پیشین رهبری می‌شود.

هارون مبارز نیز از فرماندهان سرشناس ارتش پیشین افغانستان بود.

مطالب مرتبط