بازگشت بیش از ۳۰۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان طی دو روز

طالبان اعلام کرده‌اند که بیش از سه هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان طی دو روز به کشور بازگشته‌اند.

وزارت مهاجرین طالبان امروز چهارشنبه، دوم جوزا علام کرده است که ۲۷۶۹ مهاجر افغان از ایران و ۶۶۵ نفر دیگر از پاکستان به طور «داوطلب و اجباری» بازگشتند.

این وزارت همچنین گفته که این مهاجران در روزهای ۳۱ ثور و دوم جوزا از طریق مرز اسلام‌قلعه و مرز تورخم وارد افغانستان شدند.

طالبان گفته ۵۲۴ مهاجران بازگشته از ایران برای دریافت کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

طالبان همچنین افزوده که برای ۹۲ خانواده از میان آنها مبلغ ده هزار افغانی کمک صورت گرفت.

در ماه‌های گذشته هم‌زمان با تشدید بازداشت و سختگیری‌ها علیه مهاجران افغان در ایران و پاکستان، وزارت مهاجرین طالبان روزانه از بازگشت صدها مهاجر از این دو کشور خبر می‌دهد.

مطالب مرتبط